Menu
Mobil ako
nástroj pre
váš biznis

inovatívnosť

profitabilita

efektívnosť

Kontakty

Sídlo

Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava

Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 29024/N

IČO: 46147021
IČ DPH: SK2023282228

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 4013687030/7500

IBAN: SK09 7500 0000 0040 1368 7030

 

Kontaktná kancelária 

Ružová dolina 10
821 09 Bratislava

email: 

 

Dalibor Belovický
CEO
tel.: +421 903 200 302
e-mail:

Nikola Skřekucká
Project Coordinator
tel.: +421 910 200 302
e-mail: