Menu
Mobil ako
nástroj pre
váš biznis

inovatívnosť

profitabilita

efektívnosť

Kto sme

Sme experti na využitie mobilu pre Váš biznis…
Viac ako 15 rokov PRAKTICKÝCH skúseností z telekomunikačného a online sveta v SR a v blízkom zahraničí nám umožňuje podeliť sa o ne s Vami a využiť ich pre rozvoj, nový impulz alebo efektívnu podporu vášho existujúceho biznisu.

 

3 – 7 – 15  sú naše charakteristické čísla:


3
– ako 3 kliky symbolizujúce maximálnu jednoduchosť
7 – toľko je hlavných biznis oblastí, v ktorých Vám vieme pomôcť
15 rokov praktických skúseností s mobilom a internetom

 

No najviac v našom biznise rezonuje číslo 3

Lebo prepájame 3 obrazovky - MOBIL s TV, PC / tabletom
Poradíme a vytvoríme pre Vás projekty, v ktorých bude Váš obsah či službu možné využiť, pripojiť sa k nej či ju upraviť cez akúkoľvek obrazovku. Mobilný telefón umožňuje identifikáciu, spoplatnenie či distribúciu informácii či obsahu v prepojení s ostatnými typmi obrazoviek.
Snažíme sa poskytovať v každom projekte 3 kľúčové atribúty:
inovatívnosť - pristupujeme k projektu vždy individuálne, po novom. Hľadáme nové cesty, chceme Vás odlíšiť a nedržať sa zažitých dogiem.
profitabilita - okrem charitatívnych projektov vieme, že našim/Vašim cieľom je ZISKOVOSŤ.  Preto je súčasťou našich projektov vždy definícia konečného cieľa a s ním 3 finančné scénare – pesimistický, realistický, optimistický. Tam sa definujú tak náklady ako aj príjmy, či iné benefity (získaní zákazníci, zvýšená lojalita a pod.). Našou úlohou je aj v pesimistickom variante zabezpečiť Vašu profitabilitu.
efektivita projekty musia byť nielen efektné, ale aj efektívne. A to tak po finančnej stránke, či cez získané výsledky a benefity, ale aj po stránke náročnosti na čas a zdroje Vás či Vašich zamestnancov. Často odporúčame službu najskôr otestovať, pokiaľ sa pustíme sa do veľkého a náročného projektu. Cieľom projektov „na kľúč“ je Vás odbremeniť od väčšiny činností, ktoré vieme zabezpečiť my, resp. naši zmluvní partneri. Naviac, účtujeme si fér provízie, zväčša vygenerované už zo samotného získaného biznisu.