Menu
Mobil ako
nástroj pre
váš biznis

inovatívnosť

profitabilita

efektívnosť

Mobilné platby

Najpopulárnejší spôsob digitálnej platby.

MOBILNÉ PLATBY – inak aj tzv. Mikroplatby, sú štandardným moderným nástrojom, ako sa dá:

 

  • jednoducho,
  • rýchlo a pohodlne,
  • interaktívne,
  • bez registrácie,
  • bez čísla bankového účtu či bankovej karty...

...zaplatiť za rôzne tovary a služby cez mobilný telefón.

 

Zákazníci oceňujú aj to, že za službu alebo tovar platia v rámci účtu za svoje telco služby svojmu mobilnému operátorovi (či už ako položku na faktúre, alebo stiahnutím z kreditu).

Tieto platby sa odporúčajú implementovať za drobné tovary a služby, kde zákazník nerád platí kartou či dáva číslo svojho bankového účtu.

Plusom je taktiež 120% penetrácia mobilov na slovenskom trhu a ich dobrý kredit u zákazníkov. V SR mobilné platby pravidelne využíva okolo 1 milión zákazníkov (údaj 2013), dostupné sú pre všetkých užívateľov mobilov.

 

Vedeli ste, že mobilné platby sú jediné univerzálne platobné riešenie, bez ohľadu na:

  • konkrétneho mobilného operátora,
  • typ telefónu,
  • druh telco služby,
  • pri ktorom netreba mať účet v banke či bankovú kartu,
  • kde sa netreba vopred registrovať či vkladať kredit.

 

Platby sa realizujú väčšinou poslaním SMS na tzv. skrátené čísla (napr. v MHD Bratislava sa lístok objednáva poslaním prázdnej SMS na číslo 1100), resp. stiahnutím aplikácie či mobilnej web stránky, kde zákazník len "odklikáva" parametre.

 

Mikroplatby sa dajú uplatniť ako forma platby aj na e-shopoch, aj ako platba za sprístupnenie rôzneho obsahu či služby na internete.

Limitom je len dostatočný zostatok na zákazníkovom  telco účte v prípade predplatenej karty a celková výška transakcií za mesiac by nemala prekročiť 300€. Zvyčajne sa jednotlivé transakcie dnes pohybujú na úrovni 1 - 5 € za služby tzv. dennej potreby (parkovanie, lístky na MHD, krátkodobé poistenie, drobné nákupy na www či objednávanie menších služieb...), ale aj ako populárne platby za na napr. lotérie.

 

Implementácia je na trhu štandardizovaná, mobilní operátori majú udelené licencie, a je možné ju zrealizovať obyčajne do 1 mesiaca na celom trhu; základný biznis model je podiel na obrate zo zrealizovaných transakcií.

 

Ak máte záujem o prípravu ponuky na mieru, kontaktujte nás.